Obywatelski Monitoring Pyłu w gminie Nowy Tomyśl
Jakość powietrza bardzo dobra
15 µg/m3
PM10 30% normy 26-01-2022, 15:30
Zbieramy pieniądze na sieć czujników!

Co to jest PM10 i PM2.5?

Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

Jaki to ma związek z Nowym Tomyślem?

W Nowym Tomyślu jest najwięcej przekroczeń dopuszczalnego poziomu zapylenia w Wielkopolsce (źródło).

Dlaczego powinniśmy się tym interesować?

Według analizy w Polsce rocznie nawet 45 tys. osób umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza. Pyły pochodzące na przykład z domowych pieców dostają się bezpośrednio przez płuca do krwi.

Skąd się bierze pył PM10 i PM2.5?

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu w europejskich miastach jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno (biomasa) oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.