Obywatelski Monitoring Pyłu w gminie Nowy Tomyśl

Poziom jakości powietrza

Zalecenia dla ludności

Bardzo dobry
PM10: 0-20 µg/m3
PM2.5: 0-12 µg/m3
Jakość powietrza jest dobra.
Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.
Warunki idealne na aktywności na zewnątrz.

Dobry
PM10: 20-60 µg/m3
PM2.5: 13-36 µg/m3
Jakość powietrza jest wciąż dobra.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko (osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza).
Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.

Umiarkowany
PM10: 60-100 µg/m3
PM2.5: 37-60 µg/m3
Jakość powietrza jest akceptowalna.
Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki dobre na na aktywności na zewnątrz.

Dostateczny
PM10: 100-140 µg/m3
PM2.5: 61-84 µg/m3
Jakość powietrza jest średnia.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożeie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne.
Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. 

Zły
PM10: 140-200 µg/m3
PM2.5: 85-120 µg/m3
Jakość powietrza jest zła.
Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni je ograniczyć.Nie zalecane są aktywnośći na zewnątrz.

Bardzo zły
PM10: 200+ µg/m3
PM2.5: 120+ µg/m3
Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła.
Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum.Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Źródło: WIOŚ Warszawa